menu dblex
det är inte vederbörandes egen uppfinning
fras
det har varit i säck innan det kom i påse

Alla synonymer går att klicka på.