menu dblex
det är ingenting att skämta med
fras
det kan vara farligt
det är blodigt allvar

Alla synonymer går att klicka på.