menu dblex
desillusion
substantiv
besvikelse
missräkning
uppvaknande
avslöjande
brusten illusion
sviken förväntan
sviket hopp

Alla synonymer går att klicka på.