menu dblex
designa
verb
formge
gestalta
fasonera
forma
utforma
formgiva
rita
teckna
tänka ut

Alla synonymer går att klicka på.