menu dblex
desertering
substantiv
avfall
fanflykt
övergång

Alla synonymer går att klicka på.