menu dblex
depreciera
verb
nedskriva
devalvera
försämra
minska i värde
nedvärdera

Alla synonymer går att klicka på.