menu dblex
depravation
substantiv
fördärv

Alla synonymer går att klicka på.