menu dblex
deposition
substantiv
insättning
i förvar lämnad egendom
inlag
insatta pengar

Alla synonymer går att klicka på.