menu dblex
den heliga skrift
substantiv
bibeln
skriften

Alla synonymer går att klicka på.