menu dblex
den döde
substantiv
lik

Alla synonymer går att klicka på.