menu dblex
den avlidne
substantiv
lik

Alla synonymer går att klicka på.