menu dblex
demarkationslinje
substantiv
gränslinje
gräns
rågång

Alla synonymer går att klicka på.