menu dblex
delning
substantiv
klyvning
fission
splittring
skifte
söndring

Alla synonymer går att klicka på.