menu dblex
delaktighet
substantiv
kompanjonskap
deltagande
andel
medverkan
engagemang
medansvar
del
komplicitet
medbrottslighet

Alla synonymer går att klicka på.