menu dblex
dekomposition
substantiv
upplösning
förruttnelse
sönderfall

Alla synonymer går att klicka på.