menu dblex
deciderad
adjektiv
avgjord
bestämd
tydlig
kategorisk
utpräglad
positiv
klar
obetingad
given
beslutsam
resolut

Alla synonymer går att klicka på.