menu dblex
darra för
verb
frukta
bäva

Alla synonymer går att klicka på.