menu dblex
dödande enformig
adjektiv
själsmördande

Alla synonymer går att klicka på.