menu dblex
dåsa
verb
slöa
dröna
sova
lata sig
såsa
vegetera
vila
halvsova
slumra
sussa
halvslumra

Alla synonymer går att klicka på.