menu dblex
dåraktighet
substantiv
dårskap
enfald
galenskap
dumhet

Alla synonymer går att klicka på.