menu dblex
dånande stämma
substantiv
stentorsröst

Alla synonymer går att klicka på.