menu dblex
dålig vana
substantiv
ovana
oskick

Alla synonymer går att klicka på.