menu dblex
dämpas
verb
svalna
avta
slappna
domna
förtona
Se även
dämpa

Alla synonymer går att klicka på.