menu dblex
dämpa någons oro
verb
lugna

Alla synonymer går att klicka på.