menu dblex
collage
substantiv
sammanställning
montage
assemblage
hopfogning
hopklistring
klisterkonst
klisterteknik
limningsarbete
Alternativ stavning
kollage

Alla synonymer går att klicka på.