menu dblex
chosa sig
verb
göra sig till
krumbukta sig
åbäka sig

Alla synonymer går att klicka på.