menu dblex
changera
verb
förändras
blekas
skifta
fälla
spela
ändra sig
blekna
skifta färg
deklinera
försämras till utseendet
åldras
beläggas
Alternativ stavning
sjangsera
I uttryck
inte changera

Alla synonymer går att klicka på.