menu dblex
cession
substantiv
konkurs
bankrutt
fallissemang
krasch
betalningsinställelse
ruin
egendomsavträde
överlåtelse
I uttryck
göra cession

Alla synonymer går att klicka på.