menu dblex
byta till sig
verb
förvärva
köpa
skaffa sig

Alla synonymer går att klicka på.