menu dblex
bygge
substantiv
byggnation
hus
byggenskap
byggnadsverksamhet
byggnad
byggande
konstruktion
nybygge

Alla synonymer går att klicka på.