menu dblex
byggd på lösan sand
adjektiv
vacklande
osäker

Alla synonymer går att klicka på.