menu dblex
bygga upp sin kondition
verb
motionera

Alla synonymer går att klicka på.