menu dblex
bygga upp
verb
uppbygga
bygga
resa
konsolidera
utvidga
skapa
organisera
framställa

Alla synonymer går att klicka på.