menu dblex
bygga om
verb
renovera
modernisera
restaurera

Alla synonymer går att klicka på.