menu dblex
bugande
adjektiv
servil

Alla synonymer går att klicka på.