menu dblex
brytas
verb
reflekteras
speglas
uppdelas
återkastas
refrakteras
uppdelas i färger
Se även
bryta

Alla synonymer går att klicka på.