menu dblex
bryta sig mot
verb
skära
svära mot

Alla synonymer går att klicka på.