menu dblex
bryta med
verb
lämna
överge
frigöra sig från
säga upp bekantskapen med

Alla synonymer går att klicka på.