menu dblex
brusa upp
verb
explodera

Alla synonymer går att klicka på.