menu dblex
brohuvud
substantiv
brofäste
fästpunkt
landfäste
strävpelare
stöd
stödjepunkt
fotfäste

Alla synonymer går att klicka på.