menu dblex
bristande balans
substantiv
slagsida

Alla synonymer går att klicka på.