menu dblex
bringa under odling
verb
förbättra
bearbeta
förädla
uppodla
bruka

Alla synonymer går att klicka på.