menu dblex
bringa till utförande
verb
realisera

Alla synonymer går att klicka på.