menu dblex
bringa till tystnad
verb
nedtysta
tysta ned

Alla synonymer går att klicka på.