menu dblex
bringa till tiggarstaven
verb
utarma
ruinera
suga ut

Alla synonymer går att klicka på.