menu dblex
bringa till stånd
verb
åstadkomma
skapa
få till stånd
åvägabringa
producera
bilda
ernå
driva igenom

Alla synonymer går att klicka på.