menu dblex
bringa till mognad
verb
utveckla

Alla synonymer går att klicka på.