menu dblex
bringa till kännedom
verb
dra fram

Alla synonymer går att klicka på.