menu dblex
bringa till fullbordan
verb
fullfölja
fullborda

Alla synonymer går att klicka på.