menu dblex
bringa skam över
verb
skämma ut

Alla synonymer går att klicka på.